W razie wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem sił natury, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy w myśl art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst…

W związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym, z uwagi na wzmożone występowanie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypominam o spoczywającym zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r poz. 2351 ze zmianami) na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co…

W razie wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem sił natury, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy w myśl art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.…

W związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym, z uwagi na wzmożone występowanie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypominam o spoczywającym zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r poz. 1333 ze zmianami) na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co…

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie wyjaśnia, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy złożyć w PINB tylko w odniesieniu do obiektów budowlanych, na…

ZARZĄDZENIE nr 1/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie z dnia 04 maja 2021r w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie (zarządzenie nr 6/2009 z dnia 31 lipca 2019r) oraz zarządzenia nr 2/2021 Starosty…

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniem związanym z niewłaściwym utrzymaniem obiektów budowlanych (przeciążenie konstrukcji przez zalegający na dachu śnieg, nawisy lodowe i śnieżne).