Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 9 z dnia 13 kwietnia 2018r Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 04 maja 2018r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie. W zamian dzień 26 maja 2018r (sobota) będzie dniem pracy pracowników PINB.

W razie wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem sił natury, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy w myśl art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.…

W związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym, z uwagi na wzmożone występowanie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypominam o spoczywającym zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze zmianami) na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co…