Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie informuje, że  zarządzeniem  nr 21 z dnia 22 listopada 2019r  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustalił dzień 27 grudnia 2019r dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W tych uwarunkowaniach dzień 27 grudnia 2019r będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zamian…

Szanowni Państwo, brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu ipożarów. Dlatego przypominam przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu…

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2o obowiązku wykonania do 31maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3ustawy –Prawobudowlane. Kontrole okresowe powinny wykonywać –na zlecenie właściciela lub zarządcy –osoby posiadające właściwe…

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy –Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są…

KOMUNIKAT Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie informuje, że zgodnie z zarządzeniem  nr 17 z dnia 31 sierpnia 2018r  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień 24 grudnia (poniedziałek) 2018r  będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego…

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −…

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 10 z dnia 19 kwietnia 2018r Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zmieniającym zarządzenie nr 9 z dnia 13 kwietnia 2018r w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018r dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień 04 maja 2018r pozostaje dniem wolnym…