Zarządzenie nr1/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie