ZARZĄDZENIE nr 1/202 w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

ZARZĄDZENIE nr 1/2021

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie

z dnia 04 maja 2021r

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie (zarządzenie nr 6/2009 z dnia 31 lipca 2019r) oraz zarządzenia nr 2/2021 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 04 stycznia 2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zamian za dni świąteczne tj. 01 maja 2021r i 25 grudnia 2021r przypadające w sobotę, ustalam pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie inny dzień wolny od pracy:

1. Za  dzień 01 maja 2021r

      – dzień wolny – 04 czerwca 2021r.

2.   Za dzień 25 grudnia 2021r

      – dzień wolny – 24 grudnia 2021r.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.