KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie informuje, że  zarządzeniem  nr 21 z dnia 22 listopada 2019r  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustalił dzień 27 grudnia 2019r dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W tych uwarunkowaniach dzień 27 grudnia 2019r będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zamian stosownie do treści ww zarządzenia dzień 14 grudnia 2019r (sobota) wyznacza się dniem pracy (praca w terenie) dla pracowników PINB.