Dzień 24 grudnia (poniedziałek) 2018r będzie dniem wolnym

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie informuje, że zgodnie z zarządzeniem  nr 17 z dnia 31 sierpnia 2018r  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

dzień 24 grudnia (poniedziałek) 2018r  będzie dniem wolnym

od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, a dzień 15 grudnia (sobota) 2018r wyznacza się dniem pracy dla pracowników PINB.