KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 10 z dnia 19 kwietnia 2018r Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zmieniającym zarządzenie nr 9 z dnia 13 kwietnia 2018r w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018r dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
dzień 04 maja 2018r pozostaje dniem wolnym
od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.
Niemniej jednak zamiast 26 maja 2018r (sobota) dzień 19 maja 2018r (sobota) będzie dniem pracy pracowników PINB.