KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 9 z dnia 13 kwietnia 2018r Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
dzień 04 maja 2018r jest dniem wolnym
od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.
W zamian dzień 26 maja 2018r (sobota) będzie dniem pracy pracowników PINB.